top of page

VLEERMUISONDERZOEK

volle maan

Alle voorkomende vleermuizen in Nederland zijn beschermd. 
Voordat er in een omgeving iets gaat veranderen of er b.v. een woning verbouwd wordt of bomen worden gekapt moeten de potentiële effecten van deze verandering op de aanwezige vleermuizen worden ingeschat.

HUISMUS & GIERZWALUW ONDERZOEK

Vogels op Power Line

Nestplaatsen van huismussen en gierzwaluwen zijn jaarrond beschermd. Richtlijnen voor het naderonderzoek op deze soorten worden beschreven in het geldende kennisdocument zoals deze is opgesteld door Bij12. Bij12 is een uitvoeringsorganisatie van samenwerkende provincies.

OVERIGE BESCHERMDE SOORTEN

Bomen in Lake

In samenwerking met collega-ecologen kunnen wij naderonderzoeken en inventarisaties uitvoeren op een breed scala van beschermde zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en ongewervelden

bottom of page