top of page

LANDSCHAPSADVIES EN INRICHTING

Open veld

Een landschap heeft een eigen geschiedenis en in de ruimtelijke opbouw is dat verleden vaak nog zichtbaar. Het wordt door huidige gebruikers bewust of onbewust veranderd. Elke bewuste aanpassing van het landschap vraagt om een landschapsontwerp. Door rekening te houden met het waardevolle en het unieke in dat landschap worden deze, waar nodig, versterkt. Tegelijk geeft een ontwerp nieuwe elementen een logische plaats in het geheel. Een goed ontwerp is helder, logisch en verrassend tegelijk. Het spreekt voor zich en heeft nauwelijks een woordelijke toelichting nodig.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Uw 'rood' landschappelijk inpassen: 

Als aanvulling bij een bouwaanvraag, uitbreiding van uw woning/bedrijfspand of bij wijziging van het bestemmingsplan, kan het zijn dat de gemeente om een landschapsontwerp of erfinrichtingsplan vraagt. Wij kunnen u hierbij helpen zodat uw woning/bedrijfspand landschappelijk wordt ingepast. 

Het plan bestaat uit een tekening van uw nieuwbouw met een passend landschappelijk inrichtingsvoorstel. Het gebouw zal met gebiedseigen beplanting worden ingepast naar uw wensen. Het plan wordt aangevuld met een beplantingslijst inclusief de naamgeving en hoeveelheden van de nieuw aan te planten inheemse beplantingen. 

bottom of page